Traumasensitieve school

Uit onderzoeken blijkt dat er op scholen veel meer getraumatiseerde kinderen rondlopen dan ooit gedacht. Hoe herken je deze kinderen, maar belangrijker nog hoe helpen we hen om te gaan met hun vaak overweldigende emoties en gedrag? Een traumatische gebeurtenis is iets anders dan een spannende gebeurtenis. Een traumatische gebeurtenis of ervaring hangt samen met het gevoel van bedreiging van het leven of de fysieke integriteit van een kind om iemand die belangrijk is voor dat kind, zoals een ouder, grootouder, broer of zus. Er ontstaat een overweldigend gevoel van angst, hulpeloosheid en onmacht wat intense lichamelijke effecten kan veroorzaken. Niet elk kind dat een ingrijpende gebeurtenis mee maakt ontwikkelt een trauma, de veerkracht van een kind is vaak groot.

 

Op De Regenboog zijn we ons bewust van de mogelijk getraumatiseerde kinderen en willen we ervoor zorgen dat kinderen zich hier veilig voelen. Het herkennen en erkennen van een trauma bij een kind, stelt de leerkracht in staat om op een traumasensitieve wijze les te geven. Door met begrip en empathie op het gedrag van het kind te reageren, voelt een kind zich veiliger en kan het toekomen aan positieve ervaringen en het leren van nieuwe kennis en nieuw gedrag. Alle leerkrachten van De Regenboog hebben de cursus ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ gevolgd en weten veelal de triggers te herkennen waardoor grote gedragsproblemen minder voorkomen. Het ontbreekt getraumatiseerde kinderen veelal aan vaardigheden die nodig zijn voor het aangaan en onderhouden van positieve relaties. Dit is geen onwil van het kind maar onvermogen. We bouwen een positieve relatie op met kinderen zodat ze zich veilig voelen waardoor ze kunnen profiteren van de lesstof. Hierdoor kunnen ze zich op schoolse taken richten in plaats van zichzelf steeds te moeten beschermen tegen vermeende dreiging.

Niet alleen getraumatiseerde kinderen, maar alle kinderen hebben baat bij routines, afspraken, grenzen en consequenties. Binnen de school gelden onze schoolregels voor iedereen. In elke klas worden klassenafspraken gemaakt waar de kinderen en leerkrachten zich aan dienen te houden. Kinderen weten op De Regenboog waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt, waar elk kind telt.