Aanmelden nieuwe leerlingen

Kennismaken
Voordat u uw kind bij ons op school aanmeldt, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek.
U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de directie van de school. Tijdens dit gesprek
willen wij natuurlijk graag iets meer weten over uw zoon of dochter en laten we met veel plezier de school aan u zien. Indien uw kind reeds onderwijs volgt op een andere school, vragen wij uw toestemming om bij deze school informatie over uw kind op te vragen. De school is verplicht de informatie te verstrekken. In overleg kan een wendag worden afgesproken.

Inschrijven
U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Op dit aanmeldformulier vragen we naast de standaardgegevens van u en uw zoon of dochter ook naar bijzonderheden omtrent de
ontwikkeling van uw kind. Dit om duidelijk te krijgen of er omstandigheden zijn waar de school
rekening mee moet houden. Heeft uw kind extra zorg nodig, dan wordt binnen het team besproken of wij de zorg die nodig is voor uw kind ook daadwerkelijk kunnen bieden.

Bij inschrijving 4-jarigen
Vanaf twee weken voor de vierde verjaardag, mag uw kind een aantal dagdelen (maximaal 10, bij
voorkeur ochtenden) wennen op onze school. Deze wenperiode wordt in overleg met u vastgelegd tijdens de inschrijving. Kinderen die vòòr 1 oktober 4 jaar worden, kunnen vanaf de eerste dag in het nieuwe schooljaar starten. Vanzelfsprekend eerst met 10 dagdelen wennen, bij voorkeur ochtenden.
Kort voor de zomervakantie is het vaak verstandig om deze wenperiode over te slaan, omdat groep 1-2 na de vakantie een andere samenstelling heeft. Twee weken voorafgaand aan de eerste (wen)dag van uw kind op school ontvangt u per post een kaartje. Hierop staat aangegeven wanneer, hoe laat en bij welke leerkracht uw kind welkom is.