OR

OR
De ouderraad bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 13 leden. Als u plaats wilt nemen in de ouderraad of informatie hierover wenst, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de oudervereniging, Jeffrey Groot of de directie van de school.


De ouderraad heeft tot taak:
– Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school
– De belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar facetten bevorderen
– Te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten gehandhaafd blijven en kan de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsvoorziening gewaarborgd worden.
– Samen met het schoolteam feestactiviteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, Kerstfeest, sportdag voor de leerlingen
– Te functioneren als vertegenwoordiging van de ouders van de school – De belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en, zo nodig, bij de Unicoz onderwijsgroep – Het voorstellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage aan de MR en het innen daarvan.
 

De vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00.
Daarvan bekostigen we:
• carnaval / voorjaarsfeest
• Pasen
• sportdagen, etcetera
• Kerst
• Sinterklaas