Talenten

Talenten
Op De Regenboog hebben we oog voor talenten bij onze leerlingen. Naast de focus op de hoofdvakken Taal, Rekenen en Lezen hebben we daarom twee keer in de week sport onder begeleiding van een vakdocent. Ook bieden wij na schooltijd extra lessen in muziek, theater, dans, klusklas, schaken, koken en computervaardigheden. De leerlingen mogen hier gratis aan mee doen en ook mogen de leerlingen zelf bepalen welke lessen er gaan komen na schooltijd. Zij doen dit door hun wensen door te geven aan de leerlingambassadeurs. Deze ambassadeurs bespreken de wensen van de leerlingen met de directie van de school. Samen zorgen we dan voor mooie lessen!  https://bredeschool.unicoz.nl/
Ook is er na schooltijd de mogelijkheid om mee te doen aan de Talent Academie. Ook hier kunnen leerlingen kosteloos aan deelnemen.  https://stichtingpiezo.nl/projecten/piezo-talentenacademie/