Schoolmaatschappelijk werk

 

Onze school wordt begeleid door SMW. Dit staat voor School Maatschappelijk Werk. De schoolmaatschappelijk werkers kunnen in veel gevallen direct hulp bieden en zijn zeer goed op de hoogte van de verschillende hulpverlenende instanties in de regio. Zij kunnen u daarom, als dat nodig is, snel met de juiste instanties in contact brengen. Uitgangspunt hierbij is dat elke te ondernemen stap van tevoren met u wordt overlegd.

Indien u hulp wilt van onze schoolmaatschappelijk werker, dan meldt de Intern Begeleider uw kind aan met een aanmeldingsformulier. De schoolmaatschappelijk werker neemt vervolgens binnen veertien dagen contact met u op.