Ouderkamer

In de ouderkamer krijgen ouders wekelijks de kans elkaar te ontmoeten en samen koffie en thee te drinken.
Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren of gewoon even met elkaar praten.
We werken ook regelmatig met thema's die vaak over onderwijs, opvoeding en gezondheid gaan.
Vaak is er ook de kans iets aan een juf, meester of directielid te vragen, of in gesprek te gaan.
Wanneer we ouderkamer hebben en wat we doen, laten we u weten via de Parro-app.