Kanjertraining

Kanjertraining
Wij zorgen voor een veilig klimaat in de klas met de Kanjertraining. Elke week wordt er een les gegeven van deze training in iedere groep van de school. Zo voorkomen wij problemen en werken wij aan zelfkennis en zelfvertrouwen bij onze leerlingen. Omdat ons hele team gecertificeerd trainer is zijn wij een officiële Kanjerschool.
Voor meer informatie over de Kanjertraining: https://www.kanjertraining.nl/
 
Oplossen
Vaak heeft pesten als oorzaak een onveilige situatie. Die proberen wij te vorkomen door te werken aan een goed klassenklimaat en op tijd hulp te zoeken, samen met ouders, voor leerlingen die opvallen. Als er toch gepest wordt in een klas of op het schoolplein volgen wij het pestprotocol. Daarin staan elf stappen die leerkrachten volgen als er gepest wordt. We stopppen het pestgedrag maar we onderzoeken ook waar het vandaan komt. Zowel het kind dat pest als het gepeste kind hebben hulp nodig. Wij werken daar aan zodat problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Pesten wordt in stand gehouden door de rest van de groep. Met deze groep doen wij oefeningen aan de hand van de Kanjertraining om het mee lopen te stoppen. Wij zijn als school trots op de uitkomsten van de veiligheidslijsten die wij afnemen volgens het Cotan proof systeem Kanvas waarin te zien is dat pesten nauwelijks voor komt op onze school en onze leerlingen zich gezien en gehoord voelen.


Voorkomen
We zorgen voor een veilige omgeving in en om de school. Zo hebben we vaste afspraken voor het gedrag in de school, op het schoolplein, in de gymzaal en onderweg. Alle kinderen weten dan goed waar ze aan toe zijn waardoor er minder mis gaat. Ook hebben wij een incidentenprotocol. Als er wat mis gaat handelen alle leerkrachten volgens dezelfde stappen. Zo voorkomen wij dat we wat belangrijks vergeten. Uiteraard worden de ouders altijd betrokken als er wat gebeurt met hun kind op school. Wij bellen liever te vaak dan te weinig omdat wij onze samenwerking met ouders zien als sleutel naar het succes van goed onderwijs. Ouders kunnen ook altijd contact opnemen met school. Dit kan telefonisch, per e-mail of via onze app Parro.

Oefenen en leren
We noteren incidenten in ons computersysteem ‘Parnassys’. Dit om er van te kunnen leren. Als we merken dat op dezelfde plaats vaak dingen verkeerd gaan dan moeten we die plaats dus verbeteren. Soms kunnen wij dit zelf en vaak schakelen we de gemeente in om ons hierbij te helpen.
We hebben een ontruimingsprotocol voor als er wat gebeurt in de school waardoor we zo snel mogelijk naar buiten moeten gaan. We oefenen dit twee keer per jaar met de kinderen en leren ze hoe ze moeten handelen als het ontruimingsalarm af gaat.
Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen niet alleen op school veilig zijn maar ook buiten de school geven we daar lessen over. We doen dit met de Kanjertraining maar geven ook verkeerslessen, voorlichtingen over groepsdruk, gehoorschade, vuurwerk en over veilig leren vallen. Ook doen we jaarlijks mee met het fietsexamen. Dit is in groep 7.