Volgen

Volgen
Wij volgen onze leerlingen met ons leerlingvolgsysteem. Bij de kleuters heet dat systeem ‘Kijk’ en voor de groepen 3-8 heet dat systeem ‘Zien’. Dit vullen we eens per half jaar in zodat wij veranderingen snel kunnen opmerken. Ook is er op die manier een lijn zichtbaar door de school. Als er ergens een verandering zichtbaar wordt gaan wij op zoek naar de oorzaak. We doen dat altijd samen met ouders. We kunnen hierbij gebruik maken van de Intern begeleider en van een gedragsspecialist. Niemand kent onze kinderen beter dan de ouders en daarom vinden wij het belangrijk hierin samen te werken met de ouders.