Visie en missie van De Regenboog


We dragen onze visie (gebaseerd op onze waarden en op de Unicoz-kernwaarden) op de volgende manieren uit.

Ieder kind doet er toe:
 • we hebben oog voor ieder kind
 • ieder kind krijgt persoonlijke aandacht van de leerkracht          
 • we luisteren naar ieder kind      
 • ieder kind heeft zicht op zijn of haar ontwikkeling         
 • alle ouders weten dat de school hun kind goed kent 

Ieder kind verdient een ononderbroken ontwikkeling:         
 • we verzorgen een vloeiend onderwijsleeraanbod voor alle vak- en vormingsgebieden per groep en tussen groepen, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind         
 • we leiden en begeleiden de kinderen en bieden extra hulp waar nodig, zodat elk kind zich (minimaal) de basisvaardigheden (zoals vastgelegd in de kerndoelen P.O.) eigen maakt         
 • het kind leert zich in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling en er op te reflecteren (zelfverantwoordelijkheid, werkhouding, motivatie, zelfredzaamheid)  

Ieder kind verdient een veilige leeromgeving:          
 • alle betrokkenen dragen bij aan een sociaal en fysiek veilige leeromgeving         
 • ouders en school onderschrijven hun aandeel als partner in een veilige opvoeding (welbevinden, verzorging, aandacht, ondersteuning)
 • ouders, kinderen en school gaan respectvol met elkaar en elkaars identiteit om 

Ieder kind verdient een uitdagende leeromgeving:         
 • ieder kind krijgt gelegenheid zijn interesse(s) te tonen          
 • alle kinderen hebben een stem in de inrichting van het onderwijs en hun omgeving        
 • alle kinderen leren actief en samen      
 • het leren is betekenisvol en sluit aan op de belevingswereld van het kind  

Ouders, kind en school zijn samen betrokken:       
 • we betrekken ouders bij het leren van hun kind        
 • alle kinderen zijn op elkaar betrokken als klassengroep en schoolgroep (samenwerken, ondersteunen)          
 • we leren van en met elkaar         
 • we hebben oog voor elkaar en luisteren naar elkaar         
 • ouders, kind en school stellen samen doelen op         
 • ouders, kind en school werken samen: stemmen af over de ontwikkeling van het kind, weten wat we voor elkaar kunnen betekenen